Algemene
voorwaarden

I. Algemeen

 • Adres: Duerswâldmer Wei 19, 9243 KA in Bakkeveen.
 • Inchecken: kan vanaf 15.00 uur in de middag.
 • Uitchecken: kan tot 10.00 uur in de ochtend.
 • Huisdieren: 1 hond is toegestaan.
 • Roken: is in en in de nabijheid van de safaritent niet toegestaan.
 • Maximale bezetting: het maximale aantal gasten is beperkt tot zes (6) personen.
 • Bedlinnen: is bij te boeken tegen betaling van € 8,50 per persoon.
 • Pelletkachel: dient overeenkomstig de bedieningshandleiding te worden gebruikt (zie infomap in safaritent).

II. Boeking/Betaling

U kunt de safaritent telefonisch of per e-mail reserveren. U krijgt dan per omgaande een boekingsbevestiging en tevens huurovereenkomst toegestuurd. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging vermeld. Bij het boeken van 1 week, of minder dient u het gehele bedrag in 1 keer te voldoen. Bij het boeken van 2 weken of meer: 50% aanbetaling binnen 14 dagen na uw reservering, 50% 55 dagen voor aankomst.

De betalingsdata worden aangegeven op de bevestiging. Bij een boeking binnen twee weken voor de gewenste aankomstdatum dient u het totale bedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren. Op de betaalde gelden zijn de annuleringsvoorwaarden dan onverminderd van toepassing.

III. Annulering

U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij het annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • Tot 61 dagen voor aankomst: 15% van de huursom.
 • Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst: 50% van de huursom.
 • Vanaf 34 dagen tot 2 dagen voor aankomst: 90% van de huursom.
 • Bij een latere annulering of geen bericht bent u de totale huursom verschuldigd.

IV. Annulering door de verhuurder

 • Mochten wij door onvoorziene omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren,wordt de reeds betaalde huur onmiddellijk per bank geretourneerd.
 • Indien aan de betalingsvoorwaarden niet op tijd worden voldaan zijn wij gerechtigd de boeking te annuleren.

VI. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid

De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt aan het huurobject en de inventaris ervan. Iedere huurder heeft de plicht om voor zijn/haar vertrek uit het huurobject melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar verblijf is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het niet terugbetalen van de (gedeeltelijke) borgsom verandert niets aan de verplichting van de huurder om eventuele schade te vergoeden.

Verhuurder is gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode hiervoor aansprakelijk te stellen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens het verblijf. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal/kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

VVII. Overbezetting

Gebruik van de safaritent door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke, onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby’s.

VIII. Klachten

De tekst op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er in uw object iets niet overeenstemt met deze beschrijving. Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht de verhuurder hierover per omgaande schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren. U kunt dit ook achteraf doen op het enquêteformulier wat u kunt vinden in de informatiemap welke in de safaritent aanwezig is. Wij doen dan ons best het probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen.

VIIII. Aansprakelijkheid

Gedurende uw verblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor schade aan de safaritent, de inrichting en het campingterrein. Schade door u of uw huisgenoten veroorzaakt zal geheel vergoed dienen te worden aan de verhuurder/campingeigenaar.

X. Algemene bepalingen

Het gehuurde object is op de eerste dag te betrekken vanaf 15.00 uur. Op de dag van vertrek dient het object om uiterlijk 10.00 uur te worden verlaten. De safaritent dient veegschoon te worden opgeleverd waarbij het afval in de daarvoor bestemde containers op het campingterrein moet worden gedeponeerd. Daarbij inbegrepen dient ook alle inventaris op de daarvoor bestemde plaatsen schoon te zijn achtergelaten. Indien er sprake is van gehuurd bedlinnen dienen bedden te worden afgehaald. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ontstaan door invloeden van buiten af, onjuiste informatie op deze site, schriftelijke publicaties van derden of andere onvoorziene omstandigheden.

Borg

Indien u als huurder met ons een huurovereenkomst aangaat, dient, naast de eerste aanbetaling, ook honderd (100) euro borg te worden betaald. Dit, in combinatie met de aanbetaling, maakt uw boeking definitief.

Op het moment dat niet wordt voldaan aan bovenstaande bepalingen behouden wij ons het recht voor om de borg geheel of gedeeltelijk niet aan u te crediteren. De borg wordt binnen twee weken na uw vertrek op uw bank-/girorekening teruggestort, dit na een eventuele verrekening.

De inhoud van onze website en onze brochures is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij dragen echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, waaraan geen wettelijke aansprakelijkheid kan worden ontleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend.

Aan de inhoud van deze site en algemene voorwaarden zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke schrijffouten en vergissingen in de site zijn niet bindend.

Aan de teksten in deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2023 Glamping Bakkeveen